DenkTank IZO Zorginstituut

Voor Platform IZO/Zorginstituut organiseerde ik vier maal de DenkTank IZO, voor 100-150 deelnemers, bij Corpus. Doel van de dag is ontmoeting mogelijk maken en de aanwezigen te inspireren om de informatievoorziening in zorg en ondersteuning te optimaliseren, rekeninghoudend met de (on)mogelijkheden van burgers.

De DenkTank IZO is een activiteit van het Platform IZO (Informatievoorziening in Zorg en Ondersteuning). een samenwerkingsverband van veertien branchepartijen en belangenorganisaties. Het Platform IZO wordt ondersteund door Het Zorginstituut Nederland.

Het leukste van dit soort evenementen is de combinatie tussen de inhoudelijke bijdrage die ik kan leveren en het praktisch organiseren. Voor de DenkTank IZO heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma, sprekers aangedragen en gebrieft, workshopleiders gesproken en gecoacht. Ook aan de communicatie en werving heb ik bijgedragen met teksten en acties.

Voor het organisatorische deel liggen er taken als het maken van een draaiboek, afspraken met de locatie maken, zorgen voor de juiste AV-ondersteuning, zorgen voor bewegwijzering, de registratie, de badges etc. Dagmanagement op D-day, het hoort allemaal bij mijn taken. Aan alles denken, dat is de kunst. En het vastleggen in een draaiboek, zodat het werk altijd overdraagbaar is. Na meer dan dertig bijeenkomsten ken ik inmiddels de valkuilen, vergeet-dingetjes en alle belangrijke details.

Ieder congres of symposium is anders. Ik ben op mijn best als ik me mag ‘bemoeien’ met zowel vorm als inhoud. Dat doe ik in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgevers. Want pas dan ontstaat er synergie die leidt tot een inspirerende en goed georganiseerde bijeenkomst.

Hieronder vind je een video-impressie van een van de vier bijeenkomsten van de Denktank IZO die ik in 2017 en 2018 organiseerde.