Evaluatie Platform IZO

In opdracht van het Zorginstituut en het Platform IZO heb ik de samenwerking binnen het platform geëvalueerd, vanuit een communicatie-insteek. Op basis van telefonische interviews met alle stakeholders zijn daar zes aanbevelingen uitgekomen om de uitwisseling verder te verbeteren.

De IZO-community bestaat uit zeventien organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De rode draad is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met volop aandacht voor de cliënt.

De samenwerkende partijen overleggen maandelijks over zaken die relevant zijn in hun werkgebied. Daardoor krijgen zij meer kennis van elkaar en inzicht in zaken die hun eigen werk overstijgen. De samenwerking is informeel en heeft als primaire taak kennisdeling en uitwisseling.

Communicatie speelt een belangrijke rol in het optimaliseren van de opbrengsten van zo’n overleg. Door die te structureren en door blijvend aandacht te besteden aan ieders wensen en verwachtingen, zal de ervaren meerwaarde van de bijeenkomsten groeien.

Door alle deelnemers in korte interviews te vragen naar hun wensen, verwachtingen en suggesties heb ik de verbeterpunten kunnen identificeren en vertaald in zes aanbevelingen. Het Platform heeft die alle zes overgenomen en verwerkt in de opzet en aard van de bijeenkomsten.

Meer informatie over het Platform IZO:

https://www.istandaarden.nl/izo