Hoofdredacteur Natura

Sinds eind 2017 ben ik hoofdredacteur van Natura, het ledenblad van de KNNV. Samen met de redactie zorg ik ervoor dat er elke drie maanden weer een aantrekkelijk en lezenswaardig nummer verschijnt. Het blad biedt een balans tussen ‘lichtere’ verhalen en diepgravender artikelen die aansluit bij de behoefte van de ruim 8.000 KNNV-leden.

Als hoofdredacteur ben ik verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van het blad. Tijdens de redactievergadering bepalen we relevante onderwerpen en maken we een voorlopig planning voor de komende nummers. Ieder nummer is er een afwisseling in soorten artikelen, rubrieken en onderwerpen.

De verantwoordelijke redacteur schrijft zelf of begeleidt een auteur bij de totstandkoming van het verhaal, op basis van een gezamenlijk gekozen focus in het artikel. Ik geef feedback op de stukken, stuur waar nodig bij en beoordeel samen met de redacteur het beeldmateriaal. Zelf schrijf ik een of twee bijdragen per nummer.

De definitieve tekst en het beeldmateriaal gaan dan naar de eindredacteur, waarna de vormgeving begint. Ik beoordeel de opmaak en neem samen met de eindredacteur de laatste correcties door. Als alles in orde is, gaat het blad naar de drukker en valt tien dagen later op de mat bij de leden van de KNNV.

Mijn hoofdredacteurschap is in goede samenwerking met Virtumedia, de uitgever die zorgt voor de optimale randvoorwaarden en logistieke processen.

https://www.knnv.nl/natura