Communicatieadviseur Wlz

Gedurende vijf maanden heb ik op interim-basis het team langdurige zorg van Zorgverzekeraars Nederland ondersteund als communicatieadviseur. Tussen het vertrek van vorige adviseur en het aantrekken van een nieuwe collega heb ik de lopende zaken waargenomen. Daarbij ging het onder andere om: het monitoren van de campagne Cliënt&Co meedenken over het communicatietraject rondom de overgang…

LEES MEER

Artikel Natuur-inclusief boeren

Als redactielid van het tijdschrift De Levende Natuur maak ik regelmatig artikelen, zoals dit interview met drie boeren voor de special Natuur-inclusieve landbouw. Voor het tijdschrift De Levende Natuur woon ik als redactielid de redactievergaderingen bij, beoordeel artikelen en ondersteun auteurs bij het (her)schrijven van hun stukken. Ook maak ik regelmatig zelf artikelen, zoals dit…

LEES MEER

Vertalen en herschrijven

Voor Visit Dalarna vertaalde en bewerkte ik de tekst van een toeristische brochure waarmee deze Zweedse regio vooral sportieve outdoor-liefhebbers wil bereiken. Hoe maak je Zweedse bijzonderheden uitnodigend voor Nederlandse lezers?

LEES MEER

Beurskrant LBBO

Voor de Beurs Beter Begeleiden 2018 van de LBBO, beroepsvereniging van begeleiders in het onderwijs, interviewde ik de sprekers die op het flankerende congres de keynotes verzorgden. Die zijn samen met het programma en de beursplattegrond opgenomen in de beurskrant.

LEES MEER

Evaluatie Platform IZO

In opdracht van het Zorginstituut en het Platform IZO heb ik de samenwerking binnen het platform geëvalueerd, vanuit een communicatie-insteek. Op basis van telefonische interviews met alle stakeholders zijn daar zes aanbevelingen uitgekomen om de uitwisseling verder te verbeteren.

LEES MEER

Hoofdredacteur Natura

Sinds eind 2017 ben ik hoofdredacteur van Natura, het ledenblad van de KNNV. Samen met de redactie zorg ik ervoor dat er elke drie maanden weer een aantrekkelijk en lezenswaardig nummer verschijnt. Het blad biedt een balans tussen ‘lichtere’ verhalen en diepgravender artikelen die aansluit bij de behoefte van de ruim 8.000 KNNV-leden.

LEES MEER

DenkTank IZO Zorginstituut

Voor Platform IZO/Zorginstituut organiseerde ik vier maal de DenkTank IZO, voor 100-150 deelnemers, bij Corpus. Doel van de dag is ontmoeting mogelijk maken en de aanwezigen te inspireren om de informatievoorziening in zorg en ondersteuning te optimaliseren, rekeninghoudend met de (on)mogelijkheden van burgers.

LEES MEER

Interviews Ouderenzorg

screendrop Waardigheid en trots

Voor Waardigheid & trots, het VWS-programma ter versterking van de verpleeghuiszorg, maak ik verschillende soorten teksten. Bijvoorbeeld in de vorm van interviews en reportages. Ook redigeer en herschrijf ik rapportages en schrijf artikelen.

LEES MEER